Karl-Einar Enarsson

Karl-Einar Enarsson

 

KANDIDATPRESENTATION

Jag vill arbeta för:

Jag rycker det är viktigt med ett levande samiskt språk.

 

Álbmut står för ett levande språk

Ett levande språk stärker samisk identitet och samhörighet.

Vi prioriterar hemspråksundervisning och språkstudier för vuxna. Vi vill arbeta för att skapa en naturlig och jämbördig dialog mel-lan föräldrar och kommuner för de föräldrar som enligt Lag (2009:724) om Nationella minoriteter och minoritets språk vill sätta sina barn i samisk förskola. Samma sak ska gälla för dem som vill ha samisktalande personal i äldrevården.