181006

13-15 november 2018

Plenum

Bredsel (Storforsen)

Sametingets tredje plenum för året äger rum i Bredsel (Storforsen).
Se mer information och program på www.sametinget.se 

 

181003

Under fliken rapporter kan man läsa kommentarer och reflecktioner om akttuella händelser inom samepolitiken. Idag 7 oktober 2018 ett nytt inlägg: "Inför Riksdagens kommande mandatperiod 2018-2022"

 

180513

Plenumsmöten

Sametingets folkvalda organ håller plenum tre gånger per år. Aktuella handlingar finns för nedladdning i högerspalten cirka en vecka innan.

Kommande plenum 2018:

  • v. 21:
    Extra plenum 22 maj i Saxnäs
    Ordinarie plenum 23-25 maj i Saxnäs
  • v. 46: 13-15 november i Bredsel

Protokoll
De senaste protokollen finns i dokumentbanken. Protokollen läggs ut så snart de är justerade.

Plenum
Sametingets folkvalda organ, plenum, består av 31 ledamöter som är valda för fyra år. Ledamöterna representerar under mandatperioden 2017-2021 nio samepolitiska partier. Plenum sammanträder tre gånger per år.

Nämnder
Sametingets plenum utser ledamöter till kulturnämnden, valnämnden, näringsnämnden, rennäringsnämnden, språknämnden och Sameskolstyrelsen (som är en egen myndighet). Plenum utser även ett ungdomsråd.

Presidium
Plenum väljer ett presidium med ordförande (talman) och tre vice ordförande som förbereder och leder plenums möten.

Styrelse
Plenum utser inom sig en styrelse med högst sju ledamöter.

 

180512
FN rapport från utfrågningen av Sverige i Geneve 2-3 maj 2018

 

2018-05-05

Álbumt höll partistämma 5 maj i Luleå.

 

Vald styrelse enlig nedan:

Ordförande Lars Paul Kroik

Vice ordförande Marita Granström

Sekreterare Karl Einar Enarsson

Kassör Joakim Påve

Ledamot Eva Bergström

Suppleanter Stina Sarri, Lilia Mikaelsson och Erika Enarsson Lasko

 

Joakim Påve

Partiet hälsar Joakim Påve välkommen i styrelsen