ÅRSMÖTE

Álbmuts årsmöte äger rum i Kiruna lördag 5 augusti 2017

Plats: Hotell Arctic Eden

Tid: 10.00

Partiet har inga möjligheter att bidra till att täcka några kostnader i samband med årsmötet.

Välkomna

Uppdaterat 170703

 

 

Sametingsvalet 2017

Sametingsvalet är över och jag vill passa på att tacka alla som röstat på Partiet Álbmut och på mig.

 Nu kan vi fortsätta att argumentera och påverka politiken dels mot Sametinget men också mot svenska staten, som lagstiftare, om förändringsarbeten som leder fram till att samisk rätt återknyts till folket samerna. Vilka som tar makten i Sametinget inför kommande mandatperioden vet vi ännu ingenting om. Nu startar processen mellan partierna och resultatet av detta blir intressant att följa. Under åtta år har vi varit ensamma om att vara ett parti med ett mandat i plenum. Nu har vi fått sällskap av tre stycken till och det var överraskande och oväntat. En slutsats som i alla fall jag drar är att oavsett vilket block som styr Sametinget under kommande mandatperiod kommer det att vara med hjälp av en bräcklig majoritet. Vi har en spännande framtid framför oss.
/Lars-Paul 

 Uppdaterat  170601